Kontakt

 

Ing. Zita Blažková

Mozolky 1229/9, Brno, 61600

Telefon: 604 127 101
E-mail: zitablazkova@seznam.cz

IČ: 67016677